Seminer Konuşmacıları

 1. Prof.Dr. Üstün DÖKMEN (Ankara Üniversitesi)
 2. Prof.Dr. Belma TUĞRUL (Hacettepe Üniversitesi)
 3. Prof.Dr. Esra ÖMEROĞLU (Gazi Üniversitesi)
 4. Prof.Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK (Gazi Üniversitesi)
 5. Prof.Dr. Alev ÖNDER (Marmara Üniversitesi)
 6. Prof.Dr. Gelengül HAKTANIR (Ankara Üniversitesi)
 7. Prof.Dr. Ayşe Esra ASLAN (Marmara Üniversitesi)
 8. Prof.Dr. İsmihan ARTAN (Hacettepe Üniversitesi)
 9. Prof.Dr. Berrin AKMAN (Hacettepe Üniversitesi)
 10. Prof.Dr. Çağlayan DİNÇER (Ankara Üniversitesi)
 11. Prof. Dr. Pınar BAYHAN (Hacettepe Üniversitesi)
 12. Prof.Dr. Sıdıka BULDUK (Gazi Üniversitesi)
 13. Doç.Dr. Nalan Kuru TURAŞLI (Uludağ Üniversitesi)
 14. Doç.Dr. Rengin ZEMBAT (Marmara Üniversitesi)
 15. Doç.Dr. Yasemin AYDOĞAN (Abant İzzet Baysal Üniv.)
 16. Yard.Doç.Dr. Fatma Şahin Tezel (Gazi Üniversitesi)
 17. Yard.Doç.Dr. Arzu ÖZYÜREK (Karabük Üniversitesi)
 18. Yard.Doç.Dr. Ercan MERTOĞLU (Marmara Üniversitesi)
 19. Yard.Doç.Dr. Nurcan GÖKÇAKAN (Mersin Üniversitesi)
 20. Yard.Doç.Dr. Özgül POLAT (Marmara Üniversitesi)
 21. Yard.Doç.Dr. Oktay AYDIN (Marmara Üniversitesi)
 22. Dr. Bülent MADİ (Marmara Üniversitesi) “Nöroloji Uzmanı”
 23. Dr. Fatih KALKINÇ (Şifa Üniversitesi)
 24. Dr. Saniye Bencik KANGAL (Hacettepe Üniversitesi)
 25. Dr. Tuğba Durak DEMİRHAN
 26. Uzm. Psik. Meltem MAZICI
 27. Pedagog Aykut AKOVA
 28. Mrs.Emily Boys Stevenson (Amerika- Master Teacher)
 29. Mrs.Sue Briggs (Amerika- Master Teacher)